התפרצות לדברי האחר

האם גברים ונשים רואים התפרצות לדבריהם באופן דומה?

אחת הדרכים המבטיחות ביותר ליצור התאמה נכונה עם אחרים בשיחה ראשונה וליצור רושם ראשוני טוב היא לשוחח לפי תור. זה אומר שכל אחד מאתנו מדבר בתורו ומקשיב כאשר האחר מדבר.

זה נשמע פשוט?

מסתבר כי גם לאנשים בעלי כישורים חברתיים מעולים יש קושי לבצע את השיחה בתור בשיחות היכרות ראשונות. וגם כאשר השיחה אכן מתנהלת בתור, קל מאוד להפר את האיזון כאשר אנחנו מאריכים בדיבור בתור שלנו יותר מהאחר.

בדרך כלל אנשים יתפסו שיחה כמעניינת כאשר הדיבור הוא לפי תור והוא מאוזן, כלומר, שני הצדדים מדברים משך זמן זהה. חשוב לציין שאם האחר נוטה להאריך את הדיבור יותר מאתנו, נשאיר עליו רושם טוב יותר אם לא נתאים את כמות הדיבור אליו אלא נדבר דווקא פחות ממנו. אבל גם כאשר אנחנו מאוד מנסים לשמור על הדיבור בתור, כמעט תמיד אנו נמצאים במצב בו אנחנו נכנסים לדבריהם של אחרים או שהם נכנסים לדברינו.

בעיקרון גם אם יש לנו משהו חשוב מאוד לומר ואפילו משהו שיעצים ויחזק את מה שאמר האחר, לעולם נעשה רושם טוב יותר אם נתאפק ונניח לאחר לסיים את דבריו. על ידי שנשהה את תורנו לדבר בדרך כלל ניתפס כמתעניינים יותר באחר מאשר בעצמנו וזה כבר עושה רושם טוב. עם זאת, חוקרים התעניינו בשאלה כיצד מתקבלת התפרצות לשיחה. האם האדם המתפרץ נתפס כמתעניין ונלהב או כאנוכי ושתלטן?

שני החוקרים Chambliss & Feeny, ביקשו לבדוק את השאלה והקליטו שיחות בין שני אנשים שבהן יש הפרעות בשיחה, האחד מפריע לאחר תוך כדי דיבור. המשתתפים במחקר היו צריכים להקשיב לשיחות ולדרג את האנשים המתפרצים בשיחה בניקוד לגבי תכונות אישיות שונות שלהם. המסקנה הייתה כי התגובות לאדם שקטע את השיחה בהקלטות היו תלויות דווקא במין המאזין (זכר/נקבה) ולא במינו של הקוטע את השיחה. כלומר, כאשר נשים  האזינו לשיחות המוקלטות, המתפרצים לשיחה, בין אם היו נשים או גברים, נתפסו באופן שלילי כנדחפים, אנוכיים, חסרי כבוד, לא נעימים וכשתלטנים. לעומת זאת, כאשר גברים האזינו לאותן הקלטות, הם ראו את המתפרצים לשיחות, בין אם היו גברים או נשים, באופן חיובי דווקא! המתפרצים והמתפרצות לשיחה נתפסו בעיני הגברים כאנשים המביעים עניין בשיחה, אכפתיות ואפילו חיבה.

מוזר?! אותה התנהגות באותה סיטואציה נתפסת באופן שונה על גברים ונשים.

יתכן כי ידיעת הנורמות החברתיות השונות בין גברים ונשים יכולה לאפשר צמצום פרשנות לא נכונה של התנהגות. אז הינה נקודה למחשבה לכל הנשים שבינינו: ייתכן מאוד וגברים המתפרצים בשיחה מולנו מנסים להראות בעצם עניין, מעורבות וחיבה כלפינו בעוד שאנחנו עלולות לפרש זאת בטעות כחוסר כבוד, אנוכיות ורצון לשליטה.

והינה נקודה למחשבה עבור כל הגברים שבינינו : אם תצליחו להתאפק ולא להתפרץ לדברי נשים, יתכן ותעשו אחרי הכול רושם הרבה יותר טוב בשיחות ראשונות מולן.