איך לשנות את תפיסתנו העצמית

רוצים לשנות את התפיסה שלכם לגבי עצמכם?

ככה עושים את זה!

חשבתם פעם איך אנחנו יוצרים את התפיסות שלנו לגבי עצמנו? כאשר השאלה הזאת מופנית כלפינו, הרבה פעמים קשה לנו לענות עליה. אבל מה יקרה אם אשאל אתכם את אותה שאלה קצת אחרת? חשבתם פעם איך אנחנו יוצרים את התפיסות או העמדות שלנו כלפי אחרים? זאת כבר שאלה קלה יותר, לא? לבטח נדע לומר שאנחנו לומדים על אחרים באמצעות התבוננות בהתנהגות שלהם. אם אנחנו רואים אדם שעוזר לאחרים אנו מסיקים מהתנהגותו שהוא טוב לב, ואם אנחנו מתבוננים בתלמיד או סטודנט שמרים יד בפורום של כיתה מלאה ואומר " לא הבנתי" אנו מסיקים שהוא אמיץ או בעל ביטחון עצמי (או שניהם!). ומה כאשר אנו מתבוננים באדם שמחייך מאוזן לאוזן שר ושורק להנאתו? רבים הסיכויים שנסיק שהוא  פשוט מאושר.

הינה לכם נקודה למחשבה!

מחקר שערך פסיכולוג בשם דריל בם (Daryl Bem) בשנת 1967 מוכיח שאנחנו בעצם יוצרים עמדות ותפיסות לגבי עצמנו בדיוק כמו שאנחנו יוצרים עמדות ותפיסות כלפי אחרים, דרך התבוננות! כלומר, אנו מסיקים על עצמנו דרך התבוננות שלנו בהתנהגות שלנו.

מה זה אומר?

שכאשר אנו עושים מעשים טובים ההתבוננות שלנו על ההתנהגות שלנו גורמת לכך שהעמדות שלנו לגבי עצמנו נוטות לזוז לעבר הפעולה ואנחנו מרגישים ותופסים את עצמנו כטובים יותר. מגניב לא? נתתם על זה פעם את דעתכם?? את המנגנון המדהים הזה מכנה דריל בם בשם "תיאוריית התפיסה העצמית" (Self-Perception Theory)  , ועל פי התיאוריה הזאת עם הזמן ההתנהגויות הללו יכולות לשנות את העמדות שלנו לגבי עצמנו.

באחד הניסויים התומכים בתיאוריה זו המראים פער גדול בין מידע פנימי קיים לבין תפיסה על פי התנהגות, נבדקים קיבלו מכות חשמל שהיו בעוצמה חלשה ושווה לאורך כל הניסוי. בחלק מהפעמים החוקר הורה מפורשות לנבדק לקפוץ כתוצאה ממכת החשמל, ובחלק מהפעמים הנבדק עשה זאת מרצונו החופשי. במחקר זה נמצא  כי בפעמים שהנבדק עשה זאת כהוראה מהחוקר, הנבדק העריך את עוצמת השוק כחלשה יותר מאשר כאשר קפץ מרצונו החופשי, זאת למרות שעוצמת השוק הייתה שווה בעוצמתה לכל מכות החשמל האחרות. הסבר החוקרים בניסוי היה כי הנבדקים בניסוי זה הסיקו על עוצמת השוק כמו צופה חיצוני שמתבונן בהם למרות שבפועל היו אמורים להרגיש שכל מכות החשמל זהות בעוצמתן. מה צופה חיצוני היה מסיק? צופה חיצוני המתבונן על אדם הקופץ  משוק חשמלי מרצונו מניח כי כואב לו זה יותר מאשר כאשר הוא עושה זאת משום שקיבל הוראות לעשות זאת, ולכן מסיק כי עוצמת השוק החשמלי בקפיצה מרצון גבוהה יותר. אז למרות שהתחושות של כל מכות החשמל היו אמורות להיות זהות, הנבדקים הסיקו מהתנהגותם כאילו הם מתבוננים על עצמם מהצד.

אז תחשבו מה יקרה לתפיסה שלנו את עצמנו כאשר נמצא את עצמנו מתנהגים כפי שמתנהגים אמיצים, אסרטיביים, בעלי ביטחון עצמי או מאושרים…